Fortgeschrittene Fudokan Katas

Kaminari Fudokan Kata

Setsu Bama Yama Fudokan Kata

Meikyo Nidan Fudokan Kata (Dr. Ilija Jorga Version)

Meikyo Sandan Fudokan Kata

Washi No Maai Fudokan Kata